Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 19 2018

dontforgetme
5117 02ec 500
Reposted frommadn madn viafelicka felicka

February 18 2018

dontforgetme
3546 1fe4 500
Reposted fromstroschek stroschek viabreakaway breakaway
dontforgetme
Przypuszczam, że nie byłam bez znaczenia.
Przypuszczam również, że nie byłam wystarczająco ważna.
— xalchemic.soup.
Reposted fromxalchemic xalchemic viasiostry siostry
dontforgetme
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman vialexxie lexxie
dontforgetme
6391 4936 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
2269 41c3
Reposted fromintotheblack intotheblack vialexxie lexxie
3678 5c0a 500
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viafelicka felicka

February 15 2018

dontforgetme
Człowiek składa się w 80% z wody. Jeżeli nie masz żadnego celu w życiu jesteś po prostu chodzącą kałużą.
Reposted fromscorpix scorpix viabreakaway breakaway
dontforgetme
0497 350d
Reposted fromonlyman onlyman viabreakaway breakaway
dontforgetme
6391 4936 500
Reposted fromprzegrany przegrany viaxannabelle xannabelle

February 13 2018

dontforgetme
9476 4508 500
Reposted fromrichardth richardth vialexxie lexxie
dontforgetme
It's all too much and not enough at the same time.
— Jack Kerouac
Reposted fromcomfortablynumb comfortablynumb vialexxie lexxie
dontforgetme
Niespełniona miłość zostaje w sercu na zawsze. Nie wiem czy to pocieszenie, czy przekleństwo.
— siostry bukowskie
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viabreakaway breakaway
dontforgetme
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme
5377 2955
Reposted fromNekoii Nekoii viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme
5868 2bab 500
Reposted fromexistential existential vialexxie lexxie
7609 585b 500
dontforgetme
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak viasiostry siostry
dontforgetme
Pokaż oczy! - powiedział, dotykając jej podbródka. - Najwyższy czas, żeby ktoś Cię wreszcie zaczął kochać
— Stanisława Fleszarowa "Lato nagich dziewcząt"
Reposted frommielle mielle viasiostry siostry

February 10 2018

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl