Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 02 2018

dontforgetme
3529 1d26 500
Reposted frommagdenvja magdenvja vialexxie lexxie
dontforgetme
0826 327f
Reposted fromPeaceInHeart PeaceInHeart viafelicka felicka
dontforgetme
dontforgetme
dontforgetme
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viasiostry siostry
dontforgetme
1719 6e1e 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
dontforgetme
6876 b7db
...
Reposted fromblackismycolour blackismycolour vialexxie lexxie
8168 1495
dontforgetme
0891 424a 500
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie
dontforgetme

Świat ten patrzył na Paszczaka z żałością i oczekiwaniem, a Paszczak odpowiadał mu spojrzeniem pełnym paniki.

— Tove Jansson "Muminki. Księga druga"
Reposted fromrichardth richardth vialexxie lexxie
dontforgetme
Kiedyś byłaś bardziej. Dziś jesteś o wiele mniej bardziej.
— Kapelusznik do Alicji
Reposted fromwagabunda wagabunda vialovesweets lovesweets
dontforgetme
1426 8b50 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Reposted fromoll oll vialovesweets lovesweets
6383 b29a
Reposted fromshitsuri shitsuri vialovesweets lovesweets
dontforgetme
3988 31b7 500
Reposted fromDalmatians Dalmatians viafelicka felicka
dontforgetme
4630 a407
Reposted fromstroschek stroschek vialexxie lexxie
dontforgetme
4041 9167 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
dontforgetme
5896 80ff 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney vialexxie lexxie
dontforgetme
dontforgetme
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl