Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2017

dontforgetme
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
Reposted fromAcidovsky Acidovsky vialexxie lexxie
7352 d8fd
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialexxie lexxie
dontforgetme
Reposted frommeem meem vialexxie lexxie
dontforgetme
5664 c885
Reposted fromspring-flow spring-flow vialexxie lexxie
dontforgetme
5217 d3cf 500
Reposted fromPokobiecemu Pokobiecemu vialexxie lexxie
dontforgetme
Moim praw­dzi­wym obo­wiązkiem jest oca­lić włas­ne marzenia.
— Arthur Schopenhauer
Reposted fromswojszlak swojszlak viasiostry siostry
dontforgetme
4261 6118
dontforgetme
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 vialexxie lexxie
dontforgetme
1435 1f83 500
Reposted fromroxanne roxanne vialexxie lexxie
dontforgetme
4746 44f4
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka

June 21 2017

dontforgetme
5921 61d4
Reposted fromwonderfulnature wonderfulnature viafelicka felicka
dontforgetme
1281 bcd0 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viacorin corin
dontforgetme
0523 f0b1 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viacorin corin
dontforgetme
4841 eba7 500
Reposted fromkaiee kaiee viacorin corin
dontforgetme
5609 863f
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacorin corin
dontforgetme
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viacorin corin
dontforgetme
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber, "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromrainbowside rainbowside viacorin corin
dontforgetme
2525 0bd6
Reposted fromiamstrong iamstrong viacorin corin
dontforgetme
1921 dbb0 500
Reposted fromthephilosopher thephilosopher viacorin corin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl