Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 21 2017

dontforgetme
Jest zsyntetyzowaną kompilacją wszystkich cech, które uważam za pojebane.
— J. Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromjust-breathe just-breathe vialovesweets lovesweets
dontforgetme
0619 ff72 500
Reposted fromsjokolade sjokolade vialovesweets lovesweets
4710 babc 500

cupcakelogic:

a msg to u from the dog that finally learned how to give me the dang ball

Reposted fromlixx lixx vialexxie lexxie
dontforgetme
9294 d902
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk vialexxie lexxie
dontforgetme
You must be prepared to work always without applause
— Hemingway
Reposted fromtatianka tatianka vialexxie lexxie
7533 64d4
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialexxie lexxie
dontforgetme
dontforgetme
Najbardziej kaloryczny jest smutek. Ilekroć mamy zły dzień, coś w pracy poszło nie tak albo znów nie udało się w miłości, sięgamy po czekoladę, lody lub za dużo wina, z czego wyraźnie widać, że człowiek nie tyje z łakomstwa lub obżarstwa, lecz ze smutku.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasiostry siostry
dontforgetme
Należy ulegać swoim pragnieniom wtedy, kiedy nadchodzą i nic nie odkładać na później.
— S@motność w sieci.
Reposted fromkillme killme vialovesweets lovesweets
dontforgetme
9596 2176
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovesweets lovesweets

October 19 2017

dontforgetme
Kiedy lecisz samolotem, dostajesz wyraźną instrukcję, żeby w razie potrzeby najpierw założyć maskę sobie, a dopiero potem innym, którzy mogą potrzebować pomocy. To jest jedna z najlepszych życiowych porad. Nie pomożesz nikomu, jeśli samemu nie jesteś w pełni sił.
— Riennahera
Reposted fromdreamadream dreamadream vialovesweets lovesweets
dontforgetme
2307 5f18
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Nie należał do mnie, a jednak przerażała mnie myśl, że go stracę.
— Richard Paul Evans - Obiecaj mi
Reposted frompieprzycto pieprzycto vialovesweets lovesweets
dontforgetme
1648 3953
lovka soł macz!
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vialovesweets lovesweets
9742 c7e8
Reposted frombrumous brumous vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Jak to możliwe, dziwna dziewczyno, że jesteś tak wieloma kobietami dla tylu ludzi?
— Sylvia Plath
dontforgetme
5498 c143 500
Reposted fromsurpriseme surpriseme vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Miałam go tylko polubić, a zakochałam się do granic własnych możliwości.
Nawet nie wiedziałam, że tak potrafię.
Reposted fromintimamente intimamente vialovesweets lovesweets
3956 b340
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialovesweets lovesweets
dontforgetme

Trzy godziny temu bardzo ładnie mi wytłumaczyła, powolnymi, wielokrotnie złożonymi zdaniami, że krzywdzimy się nawzajem, że tkwi między nami jakiś podstawowy konflikt

— Jakub Żulczyk - Zrób mi jakąś krzywdę
Reposted fromnezavisan nezavisan vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl