Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

dontforgetme
8069 1ba4
Reposted fromkarahippie karahippie viafelicka felicka
dontforgetme
4335 da30
Reposted fromnazarena nazarena viafelicka felicka
dontforgetme
I'm weird and sensitive
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialexxie lexxie
dontforgetme
0667 3164 500
Reposted fromoll oll vialexxie lexxie
dontforgetme
2974 3c22
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
dontforgetme
5961 2969 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
dontforgetme
Dzięki oddechowi uświadamiasz sobie własne chaotyczne próby naprawiania sytuacji. Zawsze możesz skupić się na oddechu zamiast na gorączkowych działaniach, dzięki czemu nauczysz się, że nie musisz od razu wszystkiego naprawiać. Niektóre sprawy lepiej zostawić własnemu biegowi. To bardzo ważna umiejętność.
— Vidyamala Burch
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie

June 15 2017

dontforgetme
"A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać."

— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vialexxie lexxie
dontforgetme
3672 ad99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
dontforgetme
Innymi słowy, zbudowała wokół siebie o wiele wyższy mur obronny. Lecz to, co znajdowało się za tym murem, w dużej mierze przypominało to, co ja schowałem za swoim.
— Haruki Murakami, Na południe od granicy, na zachód od słońca
dontforgetme
4478 029a 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialovesweets lovesweets
6315 2038
Reposted fromamatore amatore vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz vialovesweets lovesweets
dontforgetme
5291 a6d2
dontforgetme
6029 5c67 500
Reposted fromspring-flow spring-flow vialovesweets lovesweets
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri vialovesweets lovesweets
8168 1eec
Reposted fromtisiphone tisiphone vialexxie lexxie
dontforgetme
8227 cd71
Reposted fromrisky risky vialexxie lexxie
dontforgetme
9982 5c6c 500
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl