Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2017

dontforgetme
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen vialovesweets lovesweets
dontforgetme
3601 9335 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialovesweets lovesweets
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia vialovesweets lovesweets
dontforgetme
1498 387d 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Jest różnica pomiędzy  zainteresowaniem,  a    zaangażowaniem.
Kiedy jesteś zainteresowany robieniem czegoś, robisz to tylko wtedy, kiedy jest to wygodne.
Kiedy jesteś zaangażowany w coś, nie akceptujesz wymówek.
— Ken Blanchard
dontforgetme
4335 efe7
Reposted fromscorpix scorpix vialovesweets lovesweets
dontforgetme
7904 b318 500
Trafny jak zawsze Żulczyk
dontforgetme
(...) kobieta jest naprawdę wolna, dopiero wtedy, kiedy dokładnie wie, czego chce.
— "Sztuka kochania" (1989)
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Co się wysłało, to się nie odwyśle.
— historia pewnego mejla
dontforgetme
1527 b9ea 500
smsowa teoria względności 
Reposted frommissbrodka missbrodka vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Pocałunek jest jak pukanie do drzwi na pierwszym piętrze z pytaniem czy parter jest do wynajęcia.
Reposted fromapatia apatia vialovesweets lovesweets
4867 b779 500
Reposted fromtwice twice vialovesweets lovesweets

June 29 2017

dontforgetme
Reposted fromcouples couples vialexxie lexxie
dontforgetme
2065 f315
Reposted fromcalifornia-love california-love viakonwalia konwalia
8369 6f6b
dontforgetme
dontforgetme
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy vialovesweets lovesweets
1289 045e
Reposted fromkulamin kulamin vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Na sercu kamień, z ust cisza
I znów się nie znamy i mijamy wśród pytań
— Bonson/Matek "Nie ma szans"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Rok mija, tamten rok miał być moim
— Bonson/Matek "Rok później"
Reposted fromxalchemic xalchemic vialovesweets lovesweets
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl