Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

dontforgetme
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme
  Mówię Ci, aż w głowie mi się kręci, kiedy sobie zaczynam wyobrażać, jak mogłoby nam być cudownie.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromIriss Iriss viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme
Gdzieś, kiedyś wygrzebane. "Pięć maluchów, szósty w drodze" 
Reposted fromreksi0 reksi0 viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme
Miłość trzeba wytęsknić, wycierpieć, wypłakać. A i tak nie ma pewności, czy się zjawi
— Wiesław Myśliwski - "Widnokrąg"
2111 945d 500

xshaydx:

I could live here… but staying the night was great too.
photo : @xshaydx

dontforgetme
6649 b7e8 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viatellmetruth tellmetruth
dontforgetme
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa vialexxie lexxie
dontforgetme
1627 88c4 500
Reposted frommoai moai vialexxie lexxie
dontforgetme
5912 d5f1
Reposted fromadriannak adriannak vialexxie lexxie
dontforgetme
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vialexxie lexxie
dontforgetme
3250 5a16 500
Reposted fromfelicka felicka vialexxie lexxie
dontforgetme
dontforgetme
6564 3de6
Reposted fromGIFer GIFer vialexxie lexxie
3833 6160 500
Reposted fromamatore amatore vialexxie lexxie
dontforgetme
4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie

July 19 2017

dontforgetme
8674 beaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialexxie lexxie
dontforgetme
The reason people find it so hard to be happy is that they always see the past better than it was, the present worse than it is, and the future less resolved than it will be.
— Marcel Pagnol
Reposted fromniefajna niefajna vialexxie lexxie
dontforgetme
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viasiostry siostry
dontforgetme
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viasiostry siostry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl