Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 15 2017

dontforgetme
Żyć na świecie tak długo i przeżyć tak mało – to hańba.
— Milan Kundera
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialexxie lexxie
dontforgetme
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
dontforgetme
Reposted fromkjn kjn vialexxie lexxie
dontforgetme
3626 1e03 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialovesweets lovesweets
dontforgetme
3000 8c12 500
Reposted fromSkydelan Skydelan vialovesweets lovesweets
dontforgetme

– To koniec – powiedział.

– Nie dzwoń do mnie więcej – powiedziała ona.

On uwierzył. Ona nie. 

— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea vialovesweets lovesweets
dontforgetme
0688 064d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovesweets lovesweets
dontforgetme
0992 f7e2
Reposted fromcountingme countingme vialovesweets lovesweets
dontforgetme
5248 edb5 500
Reposted fromfungi fungi vialovesweets lovesweets
dontforgetme
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia vialovesweets lovesweets
dontforgetme
7562 038a
Reposted fromLimysoul Limysoul vialovesweets lovesweets
dontforgetme
1278 e9ba
Reposted fromimradioactive imradioactive vialovesweets lovesweets
dontforgetme
Nie powinnaś się czuć tak jak się teraz czujesz. Nie masz powodu.
— nie mam
Reposted fromrawwwr rawwwr vialovesweets lovesweets
dontforgetme
dontforgetme

znudziło
mi się
czekanie 
na ciebie
i wszystko
o tobie
też mi się 
znudziło

tęsknota
niemiłość
pieprzona
samotność

to dziwne
nudzić się
jednocześnie
i łudzić
że się doczekam

to nudne
to trudne
to niemożliwe

— mateusz szulc
Reposted frommesoute mesoute vialexxie lexxie
dontforgetme
Po co nam pięćdziesiąt lat szczęścia, skoro możemy mieć romans w tramwaju i wysiąść na innych przystankach?

Największe miłości to te, których nigdy nie było.
— Ochocki, Vithren, "Wszystko co dobre już było, naucz się zdychać bez picia wódki i kopcenia fajek.", "Dworce bez ciebie"
Reposted fromvith vith vialexxie lexxie
7628 a9ab 500
Reposted fromnikotyna nikotyna vialexxie lexxie
dontforgetme
0083 16fb 500
Reposted fromcalifornia-love california-love vialexxie lexxie
dontforgetme
Nie rozumiem wypowiedzi niektórych ludzi.
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
dontforgetme
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl