Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2019

dontforgetme
Reposted fromgdziejestola gdziejestola vialexxie lexxie
dontforgetme
3485 0e32 500
Reposted fromnazarena nazarena vialexxie lexxie
9936 abfc 500
dontforgetme

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
7036 3182 500
Reposted fromsoftboi softboi viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
Zbyt często nie sięgamy po to, czego chcemy, tylko bierzemy to, co jest. Rozkładamy ręce i mówimy „tak wyszło”. Nie walczymy o lepszą pracę, nie naprawiamy związków – siadamy na dupie i narzekamy. Boimy się ryzyka, zmian, boimy się żyć, szukamy wiecznych wymówek. Czasem dobrze się wypierdolić, żeby potem wstać i być silniejszym. Zacząć żyć po swojemu.
— ..
Reposted fromlesnystworek lesnystworek viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
8543 8a1c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialexxie lexxie
dontforgetme
8262 7c2f
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
dontforgetme
8556 424c 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialexxie lexxie
dontforgetme
1218 f122
Reposted fromnajmilej najmilej vialexxie lexxie
dontforgetme
0704 42fd 500
Reposted fromowca owca vialexxie lexxie
dontforgetme
dontforgetme
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential vialexxie lexxie
dontforgetme
2906 a393
Reposted fromnyaako nyaako vialexxie lexxie
dontforgetme
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
dontforgetme
6747 6c6f 500
Reposted fromhare hare vialexxie lexxie
dontforgetme
5554 5af5 500
Reposted fromipo ipo vialexxie lexxie
dontforgetme
Reposted fromweightless weightless vialexxie lexxie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl