Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 28 2019

dontforgetme
6605 0a2f 500
Reposted frompsuj-a psuj-a vialexxie lexxie

November 03 2019

dontforgetme
5568 72a1 500
Reposted fromexistential existential vialexxie lexxie
Sponsored post
soup-sponsored
dontforgetme
1205 5732
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialexxie lexxie
dontforgetme
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
3058 17e3 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viawishyouwerehere wishyouwerehere
dontforgetme
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
1623 184e 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vialexxie lexxie
dontforgetme
Reposted fromshakeme shakeme vialexxie lexxie
dontforgetme
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes vialexxie lexxie
dontforgetme
9361 fd63 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
7599 bb82
Reposted frombun bun viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
6784 9eba 500
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
4258 1719
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
Żaden człowiek nie przygotuje Cię na swoje odejście.
A już na pewno nie ten, który nauczył Cię swojej obecności.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxannabelle xannabelle
dontforgetme
8211 3c0f 500
Reposted fromthetemple thetemple viafelicka felicka

October 28 2019

dontforgetme
1478 57dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialexxie lexxie
dontforgetme
1265 6437 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialexxie lexxie
dontforgetme
0559 c1c1
Reposted fromsoftboi softboi vialexxie lexxie
dontforgetme
5156 1d86
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...